felhivas-2024-05-30.jpg

2024. évi Regio Architect díj

2024.05.30.

Felhívom kamaránk tagjait, az érdekelt civil szervezeteket és magánszemélyeket, valamint a díj kuratóriumát, hogy kamaránk tagjai közül tegyenek javaslatokat a 2024. évi Regio Architect.


Építészeti életmű díj adományozására, olyan építészre, aki több évtizedes építészeti szakmai munkásságával, szakmai erkölcsi magatartásával példát mutatott a helyi építészeti értékek megőrzésében és továbbvitelében, oly módon, hogy alkotásai egyúttal hordozták az építészet mindig megújuló általános értékeit;

Építészeti közéleti munkásság díj adományozására, olyan építészre, aki elismert szakmai tevékenysége mellett olyan, több éves építészeti szakmai közéleti, szervezési, vagy oktatási tevékenységet fejtett ki, mellyel kiemelkedő módon szolgálta a helyi építész szakma fejlődését, s ezen keresztül az építészet egészét.

Építészeti alkotói díj adományozására, olyan építészre, akiknek tervei alapján olyan épület, műtárgy, vagy egyéb építészeti alkotás valósult meg a tárgyévet megelőző legfeljebb 3 évvel korábban, amely osztatlan elismerést váltott ki szakmai körökben és az adott mű szűkebb, tágabb környezetében.