empty.png

M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom tagjainkat a JNSzMÉK 2023. évi rendes taggyűlésére Időpont: 2024. május 30. (csütörtök) 8:00 óra Helyszín: Szolnok, Tisza mozi

2024.05.15.

Tisztelettel meghívom tagjainkat és a felügyeleti szervünk képviselőjét

a JNSzMÉK 2024. évi rendes taggyűlésére

Időpont: 2024. május 30. (csütörtök) 8:00 óra

Helyszín: Szolnok, Tisza mozi

A taggyűlés határozatképes, ha a kamara tagjainak több mint fele jelen van.


Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megismételt taggyűlés időpontja:

2024. május 30. (csütörtök) 8:15 óra

Helyszín: Szolnok, Tisza mozi B terem

A megismételt taggyűlés határozatképes, ha a kamarai tagok több mint tíz százaléka jelen van.

PROGRAM:

7:45-től regisztráció

 ÜGYRENDI DÖNTÉSEK

 Jegyzőkönyv vezető megválasztása

 Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

 Szavazatszámláló bizottság megválasztása

 Levezető elnök megválasztása

 Napirend elfogadása

 NAPIRENDI JAVASLAT

 1. Az Elnökség beszámolója 2023-ről

 2. 2023. évi költségvetési beszámoló
     és a 2024. évi terv

 3. Az Etikai- Fegyelmi Bizottság beszámolója

 4. A Felügyelő Bizottság jelentése

 5. Általános vita és határozathozatal a beszámolók,

     a költségvetés jóváhagyásáról

 7. Egyebek, aktuális információk,
     az igényelt költségvetési segédletek átvétele


Szolnok, 2024. május 14.

Tisztelettel:

Makai István József

elnök

Mellékletek:   beszámolók

                                        határozati javaslatok

                        Regio Architect díj felhívás