2020.04.jpg

Online elnökségi ülés

2020.04.23.

A kormányrendelet 20. § szerint a köztestület költségvetését és beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv jogosult elfogadni. Az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni.
A határozatképes ülésen jelen voltak: Gutman József, Lakatos László, Makai István és Molnár Istvánné elnökségi tagok, Bella Sándor titkár és Honti Gyula FB elnök.
Napirend:
1. Adminisztratív ügyek, pénzügyeink
2. A 2019. évi költségvetés tényadatainak megvitatása és határozat az elfogadásról
3. A 2020-as költségvetési terv megvitatása és határozat az elfogadásról
4. Az elnökségi beszámoló megvitatása és határozat az elfogadásról
5. A 2020. évi munkaterv véleményezése és határozat az elfogadásról
6. Szakmai programok MÉK hozzájárulási alapjának igénybevételi lehetősége
7. Konwex irodabútor árajánlat véleményezése
8. Egyebek
Jelenlévők megvitatták a napirendi pontokat és az elnökség 3-6/2020 számokon egyhangúlag elfogadta a beterjesztett határozati javaslatokat.