empty.png

Szakmafelügyelet

2016.04.04.

Az Elnökség megkezdte egy új kamarai szolgáltatás bevezetésének előkészítését. A leendő szolgáltatás jobb híján egyelőre a „szakmafelügyelet“ nevet viseli, célja egyrészt a szakmagyakorlók, az építészek által kifejtett tevékenység színvonalának vizsgálata, másrészt a kamarai tagok tevékenységét vagy az épített környezet minőségét befolyásoló fejleményekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalások kialakítása.
E szolgáltatás életre hívását napjainkban több körülmény is aktuálissá teszi. A tervtanácsi tevékenység általánosan visszaszorult, tervpályázatokra is egyre ritkábban kerül sor, sőt, a közbeszerzési és egyéb eljárásokban is egyre kevesebbet nyom a latban a szakmai minőség - ha egyáltalán sor kerül bármilyen eljárásra az építész kiválasztása céljából. Az egyre gyorsabban változó, esetenként joggal kifogásolható szakmai szabályozási környezet az alacsony színvonalú, elégtelen tartalmú építészeti szolgáltatások elterjedésének potenciális veszélyét hordozza. Sajnos, az építési hatóságok, települési főépítészek tapasztalatai sem egyértelműen pozitívak a látókörükbe kerülő alkotások színvonalát illetően. A szakmai minőségellenőrzési rendszer kialakítását és működtetését a kamarai törvény a területi kamara feladatkörébe utalja.

A jelenlegi elképzelések szerint a szakmafelügyelet feladatait egy, az Elnökség munkaszerveként működő, az aktuális feladattól függően változó összetételű szervezeti egység látná el. A szolgáltatást mindenki számára elérhetővé kívánjuk tenni, aki az épített környezet színvonalának megőrzésében, javításában érdekelt, legyen az szakmagyakorló, jogalkotó, építtető, hatóság vagy éppen magánszemély. Bízunk abban, hogy Kamaránk tagjainak tevékenységével kapcsolatos esetleges kifogások tisztázásában is hasznos szerepet játszhat ez a kamarai szolgáltatás. Szándékunk szerint a szakmafelügyelet tevékenysége a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt fog zajlani.

Egy eredményesen működő, hatékony szakmai minőségellenőrzési rendszer létrehozása közös érdekünk, ezért az Elnökség kéri Kamaránk tagjait, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék azt elő.