2016_03_21-1.JPG

Meghívó

2016.03.21.

Tisztelettel meghívom a JNSzMÉK tagjait Kamaránk taggyűlésére és az azt követő kötelező továbbképzésre

Időpont: 2016. március 23. (szerda) 8:30 óra. Helyszín: TISZA(p)ART mozi Szolnok, Templom u. 4.
(A taggyűlés határozatképes, ha a kamara tagjainak több mint fele jelen van.)

Határozatképtelenség esetén azonos napirenddel megismételt taggyűlés időpontja:

2016. március 23. (szerda) 8:45 óra
Helyszín: TISZA(p)ART mozi, Szolnok, Templom u. 4.


A megismételt taggyűlés határozatképes, ha a kamarai tagok több mint tíz százaléka jelen van.

Szolnok, 2016. március 7.

Makai István
elnök
Regisztráció 8:15-től
NAPIRENDI JAVASLAT

1. Tájékoztató a Választási Jelölő Bizottság munkájáról
2. Az elnökség egy tagjának megválasztása.
3. Az Elnökség beszámolója a legutolsó taggyűlés óta eltelt időszakról és a 2016 évi tervekről
4. Pénzügyi beszámoló és a 2016. évi terv ismertetése
5. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója,
6. Az alapszabályunk módosítása
7. A Felügyelő Bizottság jelentése,
8. Általános vita és határozathozatal a beszámolókról és a határozati javaslatokról
9. A Szavazatszámláló Bizottság jelentése
10. Egyebek
Mellékletek: 1., 3., 4., 5., 6., 8. a hírlevélben, a 7. a honlapunkon és a helyszínen.

Szünet, büfé

10:00 KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
Részletes program és jelentkezés a MÉK honlapján (tako.mek.hu) március 17-éig.
Előadók:
dr Hajnóczi Péter MÉK elnök,
dr Hegedűs Annamária szabályozási szakjogász
dr Vukov Konstantin műemlékvédelmi szakmérnök